Varför ta bort glödlampan?

Glödlampor drar extremt mycket energi och bara 10 % av energin till en glödlampa blir ljus, resten – det vill säga hela 90 % – blir till värme. Belysningstekniken har kommit långt och på marknaden finns idag flera alternativ som ger bra ljus utan att dra så mycket el. Därför beslutade EU att fasa ut glödlampan. Från den 1 september 2012 får inte glödlampor tillverkas i eller importeras till EU – men butikerna har rätt att sälja slut på sina lager och det är självklart tillåtet att använda de lampor man redan har köpt.

Man beräknar att elanvändningen i EU ska minska med 39 miljarder kWh per år när alla glödlampor är borta. Det motsvarar den mängd energi som går åt till cirka 2 000 000 eluppvärmda villor under ett år.

Utfasningsplan

2009: Förbud mot klara 100 Watt glödlampor samt alla matta glödlampor
2010: Förbud mot klara 75 Watt glödlampor
2011: Förbud mot klara 60 Watt glödlampor
2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 Watt glödlampor
2013: Skärpta krav på lågenergilampor och halogenlampor
2016: Skärpta krav på halogenlampor
2018: Förbud att sälja nytillverkade halogenlampor, med andra ord börjar även halogenlamporna fasas ut.
 Lampor med riktat ljus, exempelvis reflektorlampor, samt ugnslampor och ett antal lampor för dekorationsbelysning omfattas i dagsläget inte av kraven på utfasning.