Ordlista - lär dig lamp-lingot

För att hjälpa dig i valet av ljuskälla har vi satt ihop en ordlista med begrepp som förklarar ljuskällornas olika egenskaper.

  • Lumen (lm) – anger ljusflöde. Ett mått på den mängd ljus som strålar ut från ljuskällan. Alltså hur starkt din lampa lyser i alla riktningar. Ljusflödet är det bästa måttet att titta på när du vill förstå hur ljus en lampa egentligen är.
  • Kelvin (K) – anger färgtemperatur. Talar om vilken färg ljuskällans ljus har. Låg färgtemperatur ger varmt ljus och hög färgtemperatur ett kallt ljus. 2 700 K ger varmt glödlampsljus, 4 000 K ger vitt ljus och 6 500 K ger färgneutralt dagsljus.
  • Lumen per Watt (lm/W) – anger ljusutbyte. Ett mått på hur effektiv din ljuskälla är; hur mycket ljus som produceras av varje fröbrukad Watt. Man skulle alltså kunna säga att det även är ett mått på hur ekonomisk ljuskällan är.
  • Candela (cd) – anger ljusstyrka. Talar om hur starkt en lampa lyser i en viss riktning.
  • Spridningsvinkel – anges i grader och talar om inom vilket område ljusstyrkan är minst 50 % av maxvärdet. Spridningsvinkel brukar anges för ljuskällor med reflektor.
  • Watt (W) – anger effekt och är ett mått på ljuskällans elförbrukning, inte hur mycket ljus som strålar ut från ljuskällan. En glödlampa på 40 W ger bara 420 lm medan ett lysrör på 39 W ger hela 3500 lm; den ger alltså mer ljus trots att den förbrukar mindre el.
  • Ra-index – anger färgåtergivning. Skala från 0-100 som talar om hur väl ljuskällan återger färger. Ra = 100 perfekt färgåtergivning, Ra > 90 Utmärkt färgåtergivning, Ra > 80 Bra färgåtergivning, Ra < 80 Dålig färgåtergivning. Lampor som säljs på inkClub har alltid ett Ra-index på minst 80.