Återvinning

Många ljuskällor innehåller tungmetaller som är skadliga både för oss människor och för vår miljö. Därför ska du lämna in alla dina trasiga ljuskällor – lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor, lysrör och glödlampor – på någon av kommunens återvinningscentraler så att de kan sorteras och tas om hand på rätt sätt.

Om en lågenergilampa eller ett lysrör går sönder

Lågenergilampor och lysrör innehåller en liten mängd kvicksilver. Att vid enstaka tillfällen utsättas för de små mängder kvicksilver som finns i lågenergilampor och lysrör anses inte ge några negativa hälsoeffekter. Men eftersom gasformigt kvicksilver lätt tas upp vid inandning ska man ändå vara försiktig, särskilt om en varm lampa går sönder. Använd därför inte dammsugare när du städar upp resterna. Det finns risk att dammsugaren ytterligare finfördelar och förångar kvicksilverdropparna och sprider dem i luften.

Om en kall lampa går sönder

•    Samla upp lampresterna till exempel med en bit styvt papper eller kartong och lägg dem i en
     glasburk med lock.
•    Torka därefter golvet med en liten, fuktig trasa. Lägg sedan även trasan i glasburken. Förslut burken
     och märk den, till exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en lågenergilampa”.
•    Lämna burken till returhantering som är avsedd för miljöfarligt avfall.

Om en varm lampa går sönder

•    Stäng dörrar till rummet där lampan gått sönder.
•    Ventilera rummet genom att till exempel öppna ett fönster och lämna rummet. Den europeiska
     lampbranschorganisationen (ELC) rekommenderar att man lämnar rummet i 20-30 minuter.
•    När lampresterna har svalnat ska du samla upp dem på samma sätt som i beskrivningen ovan av
     hur en trasig kall lampa hanteras.

Källa: Energimyndigheten

Vill du minska risken för spridning av kvicksilver om en lampa går sönder ska du i välja lampor som har kupa över sina lysrör, allra helst en lampa med silikonhölje på kupan. Silikonhöljet fungerar som en påse som samlar upp eventuellt kvicksilver och glassplitter. På vår hemsida är dessa märkta ”Skydd vid glaskross”. Vill du helt undvika kvicksilver ska du välja lampor som inte innehåller ämnet, till exempel LED-lampor.