Housegard Optisk brandvarnare

När en brand uppstår är varje sekund viktig. Brandvarnaren ger dig första varningen vid brand. Housegard optisk brandvarnare reagerar snabbt och med stark signal. Detektionsprincip: Optisk detektionskammare Batteri detektion: 9V batteri Larmsignal: Minst 85 dB/3 meter Godkänt CE, EN14604 Övrigt: Testfunktion och leddiod som blinkar vid normal funktion. Batteriskydd, brandvarnaren kan ej monteras utan batterier. Automatisk indikering för batteribyte. 1-års batteri ingår Optiska brandvarnare är den vanligaste typen av brandvarnare och reagerar snabbt vid glödbränder.