Handdesinfektion - handsprit - 1000ml

Användning: Handdesinfektion (66%)


Färg: Ljusblå

Gör så här:

- Tvätta händerna med tvål och vatten om du är synligt smutsig.
- Tag rikligt med handdesinfektion på torr och ren hud.
- Gnid in händerna noggrant, glöm inte tumgreppet.
- Låt lufttorka.

Lagring och hållbarhet:
Förvaras i rumstemperatur i väl försluten originalförpackning

Innehåller:

Alkohol, vatten, glycerin, klorhexidin, didecyl-dimetylammoniumklorid, alkylbenzyldimetylammoniumklorid.

Sorteras som:

Förpackningen sorteras som plast och innehållet som farligt avfall.

Undvik att produkten kommer i kontakt med textiler.


Mycker brandfarlig vätska och ånga, orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomlig för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor, och/eller andra antändningskällor.

Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirrittation, sök läkarhjälp.

  • Prova bläck eller fotopapper för 1 kr till din skrivare!

  • Testa en dammsugarpåse för bara 1 kr!

PRISGARANTI
30 dagar på
ALLA produkter

MKD1795_USP_3row.png

Beställ före 19 och
vi skickar dina varor
idag

MKD1795_USP_3row.png

Kända märken och
prisvärda alternativ

MKD1795_USP_2row.png

Beställ före 19 och
vi skickar dina varor
idag

MKD1795_USP_3row.png

Välj bland kända
varumärken

MKD1795_USP_2row.png