Genbrug

Mange lyskilder indeholder tungmetaller der skader såvel os mennesker som vores miljø. Derfor er det en god idé at du afleverer alle lyskilder der er i stykker – lavenergipærer, halogenpærer, LED-pærer, lysstofrør og almindelige elpærer – til en genbrugsstation, så de kan sorteres og håndteres korrekt.

Hvis en lavenergipære eller et lysstofrør går i stykker

Lavenergipærer og lysstofrør indeholder en lille mængde kviksølv. At i enkeltstående tilfælde blive eksponeret for de små mængde kviksølv der findes i lavenergipærer og lysstofrør, opfattes ikke som en risiko for helsen. Men eftersom gasformigt kviksølv let optages ved indånding, bør du alligevel være forsigtig, særskilt hvis en varm elpære går i stykker. Brug derfor ikke din støvsuger når du fjerner resterne. Der er en risiko for at din støvsuger yderligere forstøver kviksølv-dråberne, så de fordamper og spredes i luften.

Hvis en kold elpære går i stykker

•    Saml elpære-resterne op med, for eksempel, et stykke stift papir eller karton, og put dem i en glasdåse med låg.
•    Tør derefter gulvet af med en lille, fugtig klud. Put derefter også kluden i glasdåsen. Luk dåsen og mærk den, for eksempel med teksten ”indeholder evt. kviksølv fra en lavenergipære”.
•    Derefter afleverer du dåsen til en genbrugsstation (depot) for farligt affald.

Hvis en varm elpære går i stykker

•    Luk dørene til det værelse hvor elpæren er gået i stykker.
•    Ventiler værelset ved at, for eksempel, åbne et vindue og forlad værelset. Den europæiske elpære-brancheorganisation (ELC) rekommanderer, at man forlader værelset i 20-30 minutter.
•    Når elpære-resterne er afkølede, kan du samle dem op på den måde som beskrevet i ovenstående instruktion, om hvordan du håndterer en kold elpære der er gået i stykker.

Kilde: Energimyndigheten (Sveriges nationale energimyndighed)

Hvis du vil mindske risikoen for spredning af kviksølv, når en elpære går i stykker, skal du vælge elpærer med kuppel (hætte) over sine lysstofrør, allerhelst en elpære med silikonehylster på kuplen. Silikonehylsteret fungerer som en pose, der samler eventuelt kviksølv og glassplinter op. På vores websted er disse mærkede med ”Beskyttelse ved glassplint”. Hvis du ønsker helt at undgå kviksølv, må du vælge elpærer der ikke indeholder dette stof, for eksempel LED-pærer.