Hvorfor skal vi bytte ut glødepæren?

Glødepærer trekker svært mye energi, og bare 10 % av energien blir til lys, mens resten – hele 90 % – blir til varme. Belysningsteknologien har gjort store fremskritt, og i dag finnes det mange alternativer som gir godt lys uten å bruke like mye strøm. Derfor fastslo EU at glødepæren skulle fases ut. Fra 1. september 2012 er det ikke lov å produsere eller importere glødepærer i EU, men butikkene kan selge pærene de har på lager, og det er naturligvis lov å bruke de pærene man allerede har kjøpt.

Man regner med at strømforbruket i EU kommer til å synke med 30 milliarder kWh per år når alle glødepærene er borte. Dette tilsvarer nok energi til å varme opp 2 000 000 hus med strøm i et helt år.

Utfasingsplan
2009: Forbud mot klare 100-watts glødepærer og alle matte glødepærer
2010: Forbud mot klare 75-watts glødepærer
2011: Forbud mot klare 60-watts glødepærer
2012: Forbud mot klare 40-, 25- og 15-watts glødepærer
September 2013: Skjerpede krav for sparepærer og halogenpærer
September 2016: Skjerpede krav for halogenpærer

Pærer med rettet lys, som reflektorpærer, samt ovnspærer og visse pærer for dekorasjonsbelysning er for øyeblikket ikke berørt av kravene om utfasing.