Gjenvinning

Mange lyskilder inneholder tungmetaller som er skadelige for både oss mennesker og miljøet. Derfor må du levere inn alle ødelagte og oppbrukte lyskilder – sparepærer, halogenpærer, LED-pærer, lysrør og glødepærer – hos noen av kommunens gjenvinningssentraler, slik at de kan sorteres og tas hånd om på best mulig vis.

Hvis en sparepære eller et lysrør går i stykker

Sparepærer og lysrør inneholder en liten mengde kvikksølv. Hvis man ved sjeldne tilfeller utsettes for de små mengdene med kvikksølv som finnes i sparepære og lysrør, regner man ikke med at dette er skadelig for helsen. Men siden man lett kan komme til å puste kvikksølv i gassform, skal man likevel være forsiktig, og særlig hvis det er en varm pære som går i stykker. Derfor bør du ikke bruke en støvsuger når du rydder opp. Da kan nemlig støvsugeren bidra til at kvikksølvdråpene deles opp, fordamper og spres i luften.

Hvis en kald pære går i stykker

•    Skrap opp delene med en stiv papp- eller kartongbit og legg dem i et glass med lokk.
•    Tørk deretter over gulvet med en liten, fuktig klut. Legg deretter kluten i glasset. Skru lokket på og merk
     glasset med noe slikt som "kan inneholde kvikksølv fra en sparepære".
•    Lever inn glasset som miljøskadelig avfall.

Hvis en varm pære går i stykker

•    Steng alle dører til rommet hvor pæren gikk i stykker.
•    Ventiler rommet, for eksempel ved å åpne et vindu, og forlat deretter rommet. Den europeiske
     lyspæreorganisasjonen (ELC) anbefaler at man holder seg unna rommet i 20–30 minutter.
•    Når pærerestene har kjølt seg ned, samler du dem opp på samme måte som beskrivelsen for en kald
     pære ovenfor.

Kilde Energimyndighetene

Hvis du vil redusere risikoen for spredning av kvikksølv dersom en pære går i stykker, kan du velge pærer som har kuppel over lysrørene, helst en med silikontrekk over kuppelen. Silikontrekket fungerer som en pose som samler opp alt av kvikksølv og glasskår. På hjemmesiden vår er disse merket med "Beskyttelse ved knusing". Hvis du vil unngå kvikksølv helt, kan du velge pærer som ikke inneholder noe kvikksølv, for eksempel LED-pærer.