• 30 dagen spijtaankoop
1

Ons privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 16-5-2018

1.    Wij hechten veel waarde aan uw privacy

iPiccolo is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die u ons verstrekt. Voor iPiccolo is het belangrijk dat u zich als klant veilig voelt als u onze website bezoekt en uw privacy is een belangrijk goed waar wij nadrukkelijk rekening mee houden in al onze bedrijfsprocessen.

Om u gebruik te kunnen laten maken van onze diensten hebben wij persoonsgegevens van u nodig die wij opslaan en bewerken. In ons onderstaande Privacybeleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens bewerken, opslaan en gebruiken.

2.    iPiccolo AB is verantwoordelijk voor de ontvangen persoonsgegevens

iPiccolo is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u op onze website verstrekt en behandelt deze gegevens in overeenstemming met de geldende Wet bescherming persoonsgegevens.

Als verantwoordelijke voor persoonsgegevens is iPiccolo verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij verzamelen of ontvangen als u een aankoop doet, als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u een persoonlijk account opent bij iPiccolo.

De contactgegevens van iPiccolo zijn:

iPiccolo AB
Box 23027, SE-750 23 Uppsala, Zweden
E-mail: GDPR@ipiccolo.com
Registratienummer: 556712-5777
Algemeen directeur en gemachtigde: Martin Benckert
BTW-nummer: SE556712577701

3.    Welke informatie verzamelen we over u?

De gegevens die wij rechtstreeks bij u opvragen zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsinformatie, commentaar bij bestellingen en, als u op factuur betaalt, uw burgerservicenummer. Het is ook mogelijk dat wij zelf financiële informatie en informatie over uw koopgewoonten bij ons verzamelen. Zie voor meer informatie punt 4 hieronder.

4.    Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Gebruik na uw goedkeuring

Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken voor het ontvangen van informatie van ons, bij vragen over onze producten of diensten, accepteert u en stemt u ermee in dat iPiccolo uw persoonsgegevens behandelt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

U kunt op elk gewenst moment uw instemming herroepen door contact op te nemen met iPiccolo. In dat geval zal iPiccolo uw persoonsgegevens niet meer gebruiken voor de specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven. Zie voor meer informatie punt 8 hieronder.

Gebruik om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u

Uw persoonsgegevens worden door iPiccolo gebruikt om te voldoen aan onze verplichtingen jegens u en om een goede dienstverlening te kunnen aanbieden. Daarbij kan het gaan om het leveren van artikelen die u hebt besteld, het aankondigen per sms van de bezorging van een pakje of het uitvoeren van een kredietcontrole (voor dit doeleinde kunnen wij gegevens bewaren inzake betalingsachterstand). Als er problemen optreden bij het leveren van artikelen aan u, gebruiken we de gegevens om contact met u op te nemen.

Gebruik dat nodig is voor doeleinden in verband met onze rechtmatige belangen

Uw gegevens worden ook bewaard en gebruikt ten behoeve van informatie en marketing. Dit betekent dat wij, in verband met onze commerciële belangen, uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u te benaderen via verschillende soorten informatie- en marketingkanalen. Om u een betere ervaring te gevenen persoonlijke en relevante aanbiedingen door middel van online reclame aan te kunnen bieden, volgen wij uw koopgedrag wanneer u een van iPiccolo´s websites bezoekt.. Wij gebruiken cookies en andere analysetools (bijvoorbeeld Google Analytics) om automatisch informatie te verzamelen over uw bezoek. Dit bevat bijvoorbeeld de instellingen en de keuzes die u maakt wanneer u de websites iPiccolos bezoekt. Meer informatie over hoe wij gegevens verzamelen en cookies gebruiken vind u hier. U hebt altijd de mogelijkheid om ons te melden dat u bezwaar hebt tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Zie voor meer informatie punt 8 hieronder.

iPiccolo gebruikt persoonsgegevens van u als vertegenwoordiger van een bedrijf dat op zijn beurt klant is bij iPiccolo om onze verplichtingen jegens de klant na te komen en om een hoog niveau van dienstverlening te kunnen bieden. Daarbij kan het gaan om het leveren van artikelen aan de klant of het aankondigen per sms van de bezorging van een pakje. Als er problemen optreden bij het leveren van artikelen aan de klant, gebruiken we de gegevens om contact met de klant op te nemen.

5.    Hoe gebruiken we uw gegevens?

Om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, kunnen uw persoonsgegevens worden geregistreerd, bewaard (opgeslagen), gebruikt en overgedragen aan onze partners of toeleveranciers, zoals hieronder uiteengezet.

We gebruiken cookies en andere tools voor webanalyse zoals Google Analytics en Hotjar, waarmee we automatisch informatie over u verzamelen wanneer u gebruik maakt van de iPiccolo-website en die zorgen voor een betere presentatie op de iPiccolo-website. Informatie die wij automatisch verzamelen omvat bijvoorbeeld instellingen en keuzes die u maakt als u via de iPiccolo-website onze webshop bezoekt.

Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe u het gebruik daarvan kunt beïnvloeden.

Uw persoonsgegevens worden primair opgeslagen in Zweden en de EES-zone. Via bijvoorbeeld Google Analytics wordt informatie over uw bezoek aan onze website ook verzonden naar Google in de Verenigde Staten, ten behoeve van het verzamelen van webstatistieken. Zie voor meer informatie het gedeelte over cookies hierboven. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het leveren van onze diensten (bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst met u of het aanbieden van nieuwsbrieven) of zolang dit wettelijk verplicht is.

6.    Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze zakenpartners die namens iPiccolo persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden die in ons Privacybeleid worden beschreven. Zij kunnen op deze manier tijdelijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit gebeurt altijd op basis van een schriftelijke overeenkomst betreffende gemeenschappelijk gebruik van persoonsgegevens, hetgeen garandeert dat het gebruik plaatsvindt volgens de aanwijzingen van iPiccolo. Tevens eisen wij van onze zakenpartners dat zij gebruik maken van passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om deze te wissen binnen een redelijke termijn nadat zij hun opdracht hebben voltooid.

Als uw gegevens zijn doorgegeven naar een ander land (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), zorgen wij ervoor dat hiervoor een van de volgende wettelijke garanties geldt: een besluit dat garandeert dat een land of partner een passend beschermingsniveau biedt, het Standard Contractual Clauses SCC:s (standaard contractbepalingen) tussen de EU en de Verenigde Staten, bepalingen in een standaardcontract of uw toestemming. Er worden nooit gegevens doorgegeven aan een ander land zonder dat een van deze veiligheidsmaatregelen is genomen.

Om een hoog niveau van dienstverlening te kunnen handhaven, zullen de gegevens worden doorgegeven aan toeleveranciers die door ons worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld betekenen

 • dat uw gegevens bij onze leveranciers worden opgeslagen door een IT-dienst,
 • dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers en bezorgdiensten ten behoeve van aflevering,
 • dat drukkerijen uw adresgegevens ontvangen voor het afdrukken van uw adresgegevens bij het verzenden van aanbiedingen per post,
 • dat partners uw persoonsgegevens kunnen ontvangen om u gepersonaliseerde aanbiedingen te doen toekomen op basis van uw aankoopgeschiedenis via digitale kanalen,
 • dat wij uw persoonsgegevens kunnen delen met organisaties zoals kredietinformatiebureaus ten behoeve van kredietbeoordeling, verificatie van de identiteit, bewaking van kredietwaardigheid en het overnemen van vorderingen,
 • dat informatie over uw bezoek aan onze website wordt doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten via Google Analytics. Informatie over beschermende maatregelen vindt u op support.google.com,
 • dat persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven als dat nodig is voor de naleving van geldende wetgeving of om te voldoen aan eisen van autoriteiten, om de rechtmatige belangen van iPiccolo te behartigen of om fraude of andere technische of veiligheidsproblemen op te sporen, te voorkomen of op te merken, en
 • dat wij uw gegevens kunnen doorgeven aan een potentiële koper of verkoper als wij activiteiten of activa verkopen of kopen. Bij een overname van iPiccolo of haar activa, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden.

Behalve hetgeen hierboven is aangegeven worden uw gegevens nooit doorgegeven aan, verkocht aan of geruild met derden ten behoeve van marketing buiten iPiccolo.

 

7.    Veiligheid

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld verlies en tegen ongeoorloofde wijziging, verspreiding of toegang tot de gegevens. Bij iPiccolo beschermen wij uw gegevens door middel van versleuteling. Tevens hebben wij procedures voor behandeling en rapportage van eventuele incidenten die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van uw persoonsgegevens.

8.    Recht op uw persoonsgegevens

 • Correctie, aanvulling of wissen – U hebt altijd het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens bij te werken of om bepaalde gegevens te wissen. Wissen is mogelijk mits er geen sprake is van financiële of juridische activiteiten tussen u als klant en iPiccolo (bijvoorbeeld onbetaalde facturen), mits iPiccolo niet juridisch verplicht is om de gegevens te gebruiken en er geen sprake is van een andere juridische grond voor het bewaren van de gegevens.
 • Beperking van gebruik en dataportabiliteit – Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in een gestructureerd en algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, om ze door te geven aan een andere voor persoonsgegevens verantwoordelijke partij.
 • Vragen en klachten – Als u gebruik wilt maken van een van bovengenoemde rechten of als u vragen hebt over persoonsgegevens waarover wij beschikken, of over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (zie voor contactgegevens punt 2 hierboven).

Neem contact met ons op als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zullen wij ons inspannen om aan uw wensen tegemoet te komen. Uw privacy is erg belangrijk voor ons en wij streven er altijd naar om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Als u van mening bent dat wij dit desondanks onze ambitie niet waarmaken, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een andere hiervoor aangewezen autoriteit.